АлумниАлумни на ЕУРМ

ЛИСТА НА АЛУМНИ НА ЕВРОПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

 

 1. Александар Симеоновски – дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Алгида
 2. Виолета Стефановска – дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Алгида
 3. Иван Георгиевски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Стопанска банка
 4. Маја Лазаревска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена  во: Магор
 5. Ненад Стојковски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Тутунска банка
 6. Стефанија Попчева - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Сметководствено биро
 7. Наташа Ристовска  - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена  во: Царина
 8. Сашко Павловски – магистрирал на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ; вработен во: Стопанска банка
 9. Ивана Јосифовска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Комерцијална банка
 10. Дејан Поповски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Стопанска банка
 11. Ганчо Габеров - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Пивара
 12. Ана Цицонкова - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Комерцијална банка
 13. Слободан Ристовски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Царина
 14. Ивана Ивковска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Т – mobile
 15. Јасмина Вукичевиќ - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Ревизија
 16. Анита Митревска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Стопанска комора
 17. Љупчо Перински - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Тутунска банка
 18. Тони Когинс – магистрирал на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ: вработен во: Уни банка
 19. Александар Донев - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: финансиски директор на КАМ маркет
 20. Саша Иванов – магистрирал на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ: вработен во: Фонд за здравство
 21. Горданка Стојановска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Свислион
 22. Кире Бочварски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Тутунска банка
 23. Марија Зарева - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Рема компјутери
 24. Дејан Поповски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Стопанска банка
 25. Даниел Темелковски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Управа за јавни приходи
 26. Кети Колевска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Уни банка
 27. Ивона Деловска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Комерцијална банка
 28. Маргарита Ивановска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Министерство за финансии
 29. Оља Иванова - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Сметководствено биро
 30. Кристина Стоичковска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Горска вода
 31. Дарко Валјак - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Комерцијална банка
 32. Василија Матевска - Митрезова - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Кара
 33. Снежана Атанасова - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Дрога Колинска
 34. Димитар Лазаревски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Виа маркетинг
 35. Марија Синадиновска Арсовска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: ИБМ млекара
 36. Марија Џалева - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Уни банка
 37. Атила Селим - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: ИК банка
 38. Тодор Ѓорѓиевски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Кадино
 39. Милена Петрушевска магистрирала на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Сметководствено консалтинг биро
 40. Стојна Блажеска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: KING ICT
 41. Милена Мицевска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Еуротранс – Н
 42. Ристан Грежловски - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Огри - Скопје
 43. Христијан Ристески - дипломирал на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: CEA – центар за економски анализи
 44. Билјана Николовска - магигистрирала на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: EVN
 45. Нико Този – магистрирал на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Алкалоид
 46. Јасминка Симеоновска - дипломирала на ФЕН/ЕУРМ, вработена во: Алгида
 47. Иван Игњатов магистрирал на постдипломски студии на ФЕН/ЕУРМ, вработен во: Ревизија