AlumniAlumni

Универзитетот е посветен за зајакнување на врските и развивање на меѓусебните односи со своите дипломирани студенти кои се вработени во престижни компании.

Овие меѓусебни односи нудат предности за дипломираните и вработени студенти, како и за новите студенти на ЕУРМ. Тие им помагаат на веќе дипломираните студенти да останат во контакт со Универзитетот, независно каде и да се во светот, а од друга страна им помагаат на сегашните студенти да бидат во контакт со вработените и да ги користат нивните практични искуства.

 

 

Постојат голем број на дипломирани студенти на ЕУРМ, кои веќе се вработени во престижни компании, а дел од нив можете да ги запознаете на следниот линк:

Алумни на ЕУРМ

 

Лични изјави на дел од вработените дипломци од ЕУРМ и бенефитот што тие го имале од Универзитетот во текот на студирањето и на нивното работно место може да го погледнете на следниот линк:

Изјави на алумни