Идни студентиСООПШТЕНИЕ


ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ОД 15.08.2016 ДО 19.08.2016 ГОДИНА.

ПОЛАГАЊАТА НА ИСПИТИТЕ ЗАПОЧНУВА ОД 03.09.2016 ДО 15.09.2016 ПО РАСПОРЕДОТ КОЈ Е ВЕЌЕ ОБЈАВЕН НА САЈТОТ НА ЕУРМ И НА ШАЛТЕРИТЕ НА СТУДЕНТСКА СЛУЖБА .

ЗАБЕЛЕШКА: Во продолжение е даден Конкурсот за упис на прв циклус студии. За Конкурс за втор циклус студии, следете го овој линк. За Конкурс за трансфер на студенти , следете го овој линк.


УПИСИ 2016 - КОНКУРСИ, ИНФОРМАЦИИ


Рокови за пријавување и запишување:

ПРВ УПИСЕН РОК ОД 14.04.2016 - 30.06.2016
ВТОР УПИСЕН РОК ОД 01.07.2016 - 31.08.2016
ТРЕТ УПИСЕН РОК ОД 01.09.2016 - 14.09.2016

ЗА ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ, ПРЕЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРСОТ ВО PDF ФОРМАТ:

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ И СТРУЧНИ СТУДИИ ВО АКAДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА