Идни студентиЗАБЕЛЕШКА: Во продолжение е даден Конкурсот за упис на втор циклус студии. За Конкурс за прв циклус студии, следете го овој линк. За Конкурс за трансфер на студенти , следете го овој линк.


УПИСИ 2016 - КОНКУРСИ, ИНФОРМАЦИИ


Рокови за пријавување и запишување:

ПРВ УПИСЕН РОК ОД 14.04.2016 - 30.06.2016
ВТОР УПИСЕН РОК ОД 01.07.2016 - 31.08.2016
ТРЕТ УПИСЕН РОК ОД 01.09.2016 - 14.09.2016

ЗА ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ, ПРЕЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРСОТ ВО PDF ФОРМАТ:

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ И СТРУЧНИ СТУДИИ ВО АКAДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА